|
1SabukPOL 2335|2KowalczykPOL 2323
 PiotrRc=2013| PawełRc=2027
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda●1○2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20
Stolik11352471|Stolik22111111
Rywal5361048142|Rywal643759111
 
Kowalczuk
2065
Stankiewicz
2113
Lipień
2046
Guziewicz
1812
Zych
2093
Daniel
1977
Sawicki
1676
Kowalczyk
2323
| 
Lipień
2046
Zych
2093
Stankiewicz
2113
Szmyd
1992
Kowalczuk
2065
Zieliński
1842
Balkiewicz
1726
Sabuk
2335
 | 
 | 
|
|
3StankiewiczPOL 2113|4ZychPOL 2093
 PawełRc=2035| MarekRc=2023
Runda○1●2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20
Stolik31134652|Stolik42222222
Rywal7126812104|Rywal8271115153
 
Szmyd
1992
Sabuk
2335
Kowalczyk
2323
Lipień
2046
Daniel
1977
Bieliński
1699
Guziewicz
1812
Zych
2093
| 
Daniel
1977
Kowalczyk
2323
Szmyd
1992
Balkiewicz
1726
Sabuk
2335
Kowalczuk
2065
Łada
1653
Stankiewicz
2113
 | 
 | 
|
|
5KowalczukPOL 2065|6LipieńPOL 2046
 WojciechRc=1989| WiesławRc=2041
Runda○1●2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20
Stolik13571293|Stolik24333333
Rywal17101424186|Rywal281391375
 
Sabuk
2335
Szmyd
1992
Guziewicz
1812
Sawicki
1676
Kowalczyk
2323
Zych
2093
Jeske
1636
Lipień
2046
| 
Kowalczyk
2323
Daniel
1977
Sabuk
2335
Stankiewicz
2113
Zieliński
1842
Stoop
1680
Szmyd
1992
Kowalczuk
2065
 | 
 | 
|
|
7SzmydPOL 1992|8DanielPOL 1977
 MarekRc=2045| DamianRc=1947
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda●1○2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:50-14:4515:20|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20
Stolik33216-34|Stolik44444444
Rywal3542121668|Rywal46111531197
 
Stankiewicz
2113
Kowalczuk
2065
Zych
2093
Kowalczyk
2323
Bieliński
1699
-- PAUZA --
Lipień
2046
Daniel
1977
| 
Zych
2093
Lipień
2046
Balkiewicz
1726
Łada
1653
Stankiewicz
2113
Sabuk
2335
Kilański
1619
Szmyd
1992
 | 
 | 
|
|
9ZielińskiPOL 1842|10GuziewiczPOL 1812
 ZbigniewRc=1791| WojciechRc=1883
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda●1○2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20
Stolik557931115|Stolik66555555
Rywal13111418622210|Rywal141251131739
 
Stoop
1680
Balkiewicz
1726
Sawicki
1676
Jeske
1636
Lipień
2046
Kowalczyk
2323
Lubońska
1428
Guziewicz
1812
| 
Sawicki
1676
Bieliński
1699
Kowalczuk
2065
Sabuk
2335
Stoop
1680
Kujawa
1650
Stankiewicz
2113
Zieliński
1842
 | 
 | 
|
.
|
11BalkiewiczPOL 1726|12BielińskiPOL 1699
 HenrykRc=1844| KazimierzRc=1749
Runda○1●2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20
Stolik754281016|Stolik86666666
Rywal159841620212|Rywal16101519732311
 
Łada
1653
Zieliński
1842
Daniel
1977
Zych
2093
Zborowski
1650
Klepacki
1518
Kowalczyk
2323
Bieliński
1699
| 
Zborowski
1650
Guziewicz
1812
Łada
1653
Kilański
1619
Szmyd
1992
Stankiewicz
2113
Kubicz
1424
Balkiewicz
1726
 | 
 | 
|
|
13StoopNED 1680|14SawickiPOL 1676
 JanRc=1682| JerzyRc=1814
Runda○1●2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20
Stolik5791153137|Stolik68777777
Rywal91518221062614|Rywal1016951721113
 
Zieliński
1842
Łada
1653
Jeske
1636
Lubońska
1428
Guziewicz
1812
Lipień
2046
Bieliński
1361
Sawicki
1676
| 
Guziewicz
1812
Zborowski
1650
Zieliński
1842
Kowalczuk
2065
Kujawa
1650
Ilnicki
1476
Sabuk
2335
Stoop
1680
 | 
 | 
|
|
15ŁadaPOL 1653|16ZborowskiPOL 1650
 DamianRc=1730| AdamRc=1642
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda●1○2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:45-|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20
Stolik776410122-|Stolik88888888
Rywal11131282024416|Rywal121419231172715
 
Balkiewicz
1726
Stoop
1680
Bieliński
1699
Daniel
1977
Klepacki
1518
Woźny
1419
Zych
2093
-- PAUZA --
| 
Bieliński
1699
Sawicki
1676
Kilański
1619
Kubicz
1424
Balkiewicz
1726
Szmyd
1992
Bieliński
1350
Łada
1653
 | 
 | 
|
|
17KujawaPOL 1650|18JeskePOL 1636
 RyszardRc=1540| JerzyRc=1631
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda●1○2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20
Stolik99111375159|Stolik1010999999
Rywal2119222614103018|Rywal22201392125517
 
Ilnicki
1476
Kilański
1619
Lubońska
1428
Bieliński
1361
Sawicki
1676
Guziewicz
1812
Klebański
1312
Jeske
1636
| 
Lubońska
1428
Klepacki
1518
Stoop
1680
Zieliński
1842
Ilnicki
1476
Smukowski
1389
Kowalczuk
2065
Kujawa
1650
 | 
 | 
|
|
19KilańskiPOL 1619|20KlepackiPOL 1518
 JanuszRc=1586| SebastianRc=1505
Runda○1●2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20
Stolik119861214410|Stolik1210101010101010
Rywal231716122428820|Rywal2418232715113119
 
Kubicz
1424
Kujawa
1650
Zborowski
1650
Bieliński
1699
Woźny
1419
Łobos
1350
Daniel
1977
Klepacki
1518
| 
Woźny
1419
Jeske
1636
Kubicz
1424
Bieliński
1350
Łada
1653
Balkiewicz
1726
Czoch
1214
Kilański
1619
 | 
 | 
|
.
|
21IlnickiPOL 1476|22LubońskaPOL 1428
 TomaszRc=1461| SylwiaRc=1555
Runda○1●2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20
Stolik9111315971711|Stolik1012111111111111
Rywal1723263018143422|Rywal182417132529921
 
Kujawa
1650
Kubicz
1424
Bieliński
1361
Klebański
1312
Jeske
1636
Sawicki
1676
Kowalczuk
1200
Lubońska
1428
| 
Jeske
1636
Woźny
1419
Kujawa
1650
Stoop
1680
Smukowski
1389
Baran
1350
Zieliński
1842
Ilnicki
1476
 | 
 | 
|
|
23KubiczPOL 1424|24WoźnyPOL 1419
 JakubRc=1493| JanRc=1410
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda●1○2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20
Stolik11111081416612|Stolik1212121212121212
Rywal1921201628321224|Rywal2022273119153523
 
Kilański
1619
Ilnicki
1476
Klepacki
1518
Zborowski
1650
Łobos
1350
Luboński
1213
Bieliński
1699
Woźny
1419
| 
Klepacki
1518
Lubońska
1428
Bieliński
1350
Czoch
1214
Kilański
1619
Łada
1653
Wilk
1076
Kubicz
1424
 | 
 | 
|
|
25SmukowskiPOL 1389|26BielińskiPOL 1361
 BartoszRc=1377| RobertRc=1426
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda●1○2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:10-15:20|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20
Stolik13131517119-13|Stolik1414131313131313
Rywal2927303422183826|Rywal3028211729331325
 
Baran
1350
Bieliński
1350
Klebański
1312
Kowalczuk
1200
Lubońska
1428
Jeske
1636
-- PAUZA --
Bieliński
1361
| 
Klebański
1312
Łobos
1350
Ilnicki
1476
Kujawa
1650
Baran
1350
Hołowiak
1200
Stoop
1680
Smukowski
1389
 | 
 | 
|
|
27BielińskiPOL 1350|28ŁobosPOL 1350
 ArturRc=1300| KazimierzRc=1322
Runda○1●2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:10-15:20|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:10-15:20
Stolik151312101618-14|Stolik161414141414-14
Rywal3125242032361628|Rywal3226313523193927
 
Czoch
1214
Smukowski
1389
Woźny
1419
Klepacki
1518
Luboński
1213
Raszyk
1000
-- PAUZA --
Łobos
1350
| 
Luboński
1213
Bieliński
1361
Czoch
1214
Wilk
1076
Kubicz
1424
Kilański
1619
-- PAUZA --
Bieliński
1350
 | 
 | 
|
|
29BaranPOL 1350|30KlebańskiPOL 1312
 OliwerRc=1317| JanRc=1330
Runda○1●2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:40-12:5014:10-15:20|Godz.10:3011:0511:4012:1512:5014:1014:4515:20
Stolik131517-1311-15|Stolik1416151515151515
Rywal2531343826224030|Rywal2632252133371729
 
Smukowski
1389
Czoch
1214
Kowalczuk
1200
-- PAUZA --
Bieliński
1361
Lubońska
1428
-- PAUZA --
Klebański
1312
| 
Bieliński
1361
Luboński
1213
Smukowski
1389
Ilnicki
1476
Hołowiak
1200
Kulus
1000
Kujawa
1650
Baran
1350
 | 
 | 
|
.
|
31CzochPOL 1214|32LubońskiPOL 1213
 HubertRc=1314| AndrzejRc=1247
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda●1○2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:0511:4012:1512:50-14:4515:20|Godz.10:3011:0511:40-12:5014:1014:4515:20
Stolik1515141218-1016|Stolik161616-16161616
Rywal2729282436402032|Rywal2830353927233731
 
Bieliński
1350
Baran
1350
Łobos
1350
Woźny
1419
Raszyk
1000
-- PAUZA --
Klepacki
1518
Luboński
1213
| 
Łobos
1350
Klebański
1312
Wilk
1076
-- PAUZA --
Bieliński
1350
Kubicz
1424
Kulus
1000
Czoch
1214
 | 
 | 
|
|
33HołowiakPOL 1200|34KowalczukPOL 1200
 AgnieszkaRc=1158| PaulinaRc=1236
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda●1○2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:3011:05--12:5014:1014:4515:20|Godz.-11:0511:4012:1512:50-14:4515:20
Stolik1717--15131817|Stolik-18171717-1717
Rywal3735384030263634|Rywal3836292537392133
 
Kulus
1000
Wilk
1076
-- PAUZA --
-- PAUZA --
Klebański
1312
Bieliński
1361
Raszyk
1000
Kowalczuk
1200
| 
-- PAUZA --
Raszyk
1000
Baran
1350
Smukowski
1389
Kulus
1000
-- PAUZA --
Ilnicki
1476
Hołowiak
1200
 | 
 | 
|
|
35WilkPOL 1076|36RaszykPOL 1000
 AleksanderRc=1236| DamianRc=1173
Runda○1●2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.-11:0511:4012:15--14:4515:20|Godz.-11:05-12:1512:5014:1014:4515:20
Stolik-171614--1218|Stolik-18-1818181818
Rywal3933322840382436|Rywal4034393731273335
 
-- PAUZA --
Hołowiak
1200
Luboński
1213
Łobos
1350
-- PAUZA --
-- PAUZA --
Woźny
1419
Raszyk
1000
| 
-- PAUZA --
Kowalczuk
1200
-- PAUZA --
Kulus
1000
Czoch
1214
Bieliński
1350
Hołowiak
1200
Wilk
1076
 | 
 | 
|
|
37KulusPOL 1000|38BYE2POL 1000
 MateuszRc=1185| PAUZARc=0
Runda○1●2●3○4●5○6●7○8|Runda○1●2○3●4○5●6○7●8
Godz.10:30--12:1512:5014:1014:45-|Godz.--------
Stolik17--18171516-|Stolik--------
Rywal3339403634303238|Rywal3440332939352537
 
Hołowiak
1200
-- PAUZA --
-- PAUZA --
Raszyk
1000
Kowalczuk
1200
Klebański
1312
Luboński
1213
-- PAUZA --
| 
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
|
39BYE3POL 1000|40BYE4POL 1000
 PAUZARc=0| PAUZARc=0
Runda●1○2●3○4●5○6●7○8|Runda●1○2○3●4○5●6○7●8
Godz.--------|Godz.--------
Stolik--------|Stolik--------
Rywal3537363238342840|Rywal3638373335312939
 
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
| 
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
-- PAUZA --
 | 
 | 
|
.